Uczestnicy

Mistrzowie

Anna Głowik

+48 531 104 407

Anna Głowik

Anna Głowik
studentka I roku kognitywistyki II stopnia

 

 

Jacek Jarocki

Jacek Jarocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jacek JarockiDoktor, asystent badawczy w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor książki Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona (2020), a także artykułów z zakresu filozofii umysłu, epistemologii i filozofii literatury. Uczestnik stażów badawczych lub wyjazdów studyjnych na University of Texas at Austin (USA), Durham University (Wielka Brytania), Central European University (Węgry) i University of Copenhagen (Dania). Zainteresowania badawcze: metafizyka świadomości, historia filozofii amerykańskiej XX wieku, filozofia religii.

Zapalony popularyzator filozofii: wielokrotny uczestnik Lubelskiego Festiwalu Nauki, redaktor czasopisma Filozofuj! oraz prowadzący kanał w serwisie YouTube Pan od Filozofii.

 

Jacek Jarocki – Geneza i natura reprezentacji mentalnych

Włodzisław Duch

Włodzisław Duch

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Agnieszka Fudali-Czyż

Agnieszka Fudali-Czyż

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Paweł Fortuna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Artur Modliński

Uniwersytet Łódzki

Jerzy Luty

Uniwersytet Wrocławski

Artur Modliński

Uniwersytet Łódzki

Adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, zajmuje się komunikacją między człowiekiem a maszyną, relacjami w Internecie, zarządzaniem w mediach społecznościowych, pracą na odległość oraz kryzysami organizacyjnymi. Stypendysta Ministra Nauki Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji DAAD w ramach programu VIP, uczestnik projektu bawarskiej organizacji BAYHOST na temat podejmowania decyzji i przeciwdziałania manipulacji.

Główne zainteresowania to: zarządzanie w dobie rewolucji cyfrowej, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, zarządzanie komunikacją i relacjami w sieci, wirtualne zespoły, ekonomia współdzielenia, kryzysy i bojkoty konsumenckie.

Artyści czy hochsztaplerzy? Recepcja obrazów wykonanych przez człowieka, robota i cyborga – badania eksperymentalne

Lech Giemza

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lech Giemza, dr hab. prof. KUL – wykładowca w Katedrze Literatury Współczesnej KUL, zajmuje się poezją współczesną (Miłosz, Szymborska, Nowa Fala), esejem historycznym, diarystyką, także literaturą w Internecie, szczególnie blogosferą. Jest autorem książek „Metafory historyczne w polskim eseju współczesnym”, „Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista”, „Rzeka która cierpi. O poezji Czesława Miłosza” (w druku). Jest też stałym felietonistą w „Gościu Niedzielnym Lubelskim”, a swoją pasję dydaktyczną realizuje rozwijając projekt „Książka z plecaka”, w formie wykładów na Facebooku i YouTubie, a także wyjazdów do szkół.

Jerzy Luty

Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Filozof i estetyk (o zacięciu psychologicznym), adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilkunastu lat uczy młodzież polską i międzynarodową Wrocławia. Autor książek: „John Cage. Filozofia muzycznego przypadku” (2011), „Etyka wybranych zawodów zaufania publicznego” (2013), „Sztuka jako adaptacja. Uniwersalizm w estetyce ewolucyjnej” (2018). Stypendysta Narodowego Centrum Nauki (projekt „Biologia czy kultura? Sztuka jako kategoria naturalna”) i Fundacji Kościuszkowskiej (staż badawczy w University of Oregon). Współwykonawca grantu „Homo Aestheticus: sprawdzanie hipotez estetyki ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych” (NCN 2020-2023) realizowanego w Instytucie Psychologii UWr. Jest autorem polskiego tłumaczenia książki Denisa Duttona „Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka” (Copernicus Center Press, 2019).

W pracy naukowej zajmuje się ewolucyjnymi podejściami do sztuki i estetyki.

W wolnych chwilach napastnik w drużynach piłki amatorskiej: No Mercy i Visionica.

Agnieszka Fudali-Czyż

Agnieszka Fudali-Czyż

Agnieszka Fudali-CzyżJest adiunktem Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL. W swoich badaniach naukowych dotyka obszaru psychologii i neuronauki poznawczej. Jej głównym zainteresowaniem jest percepcja wzrokowa i zagadnienia takie jak: relacja pomiędzy fiksacjami wzroku, procesami uwagowymi, a świadomością wzrokowa. Swoją pracę doktorską stworzyła na temat determinantów „uwagowo pustych spojrzeń” (attentive blank stares) podczas zadania detekcji zmiany. Okazuje się, że puste spojrzenia można uznać za specjalne przypadki ślepoty na zmianę, występujące, gdy ludzie nie dostrzegają zmian w scenie wizualnej, pomimo patrzenia bezpośrednio na obszar zmiany. W swoich badaniach doktor Fudali-Czyż często wykorzystuje metodę EFRP (EyeFixation – RelaedPotentials).

Doktor Agnieszka Fudali-Czyż jest częstym mówcą na konferencjach międzynarodowych i autorką recenzowanych artykułów naukowych.

więcej informacji »

 

Lech Giemza

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Włodzisław Duch

Włodzisław Duch

Włodzisław DuchJeden z najbardziej znanych naukowców powiązanych z kognitywistyką w Polsce. Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia i obszary pracy profesora, jednak postaramy się przybliżyć choć trochę jego postać. Profesor nauk fizycznych, kierownik Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracownik Katedry Informatyki Stosowanej wspomnianej uczelni. Obecnie również członek Komitetu Neurobiologii PAN, Komitetu Informatyki PAN oraz Komitetu Naukoznawstwa PAN. Studia w dziedzinie fizyki ukończył w 1977 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3 lata później obronił doktorat z chemii kwantowej. Jest założycielem pierwszego polskiego czasopisma kognitywistycznego „Kognitywistyka i Media w Edukacji”.

Pracował między innymi w University of  Southern California, Instytucie Astrofizyki Maxa Plancka w Monachium, w latach 1980–1982 przebywał jako profesor wizytujący (ang. visiting professor) w University of Southern California, Uniwersytecie Tokyo, University of Florida oraz na Wydziale Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze.

Wśród zainteresowań naukowych profesora są m.in. sztuczna inteligencja, kognitywistyka, fizyka komputerowa i kwantowa, neuroinformatyka.

Na swoim koncie ma blisko 400 artykułów naukowych oraz około 120 publikacji popularnonaukowych. Napisał również 5 książek, a co jakiś czas można odnaleźć ciekawe przemyślenia prof. Ducha na jego blogu https://wduch.wordpress.com/

Po większą dawkę informacji odsyłamy również do CV Pana Profesora.

 

Neuroedukacja – gdzie jesteśmy i dokąd idziemy?

Stanisław Sądowski

Stanisław Sądowski

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Barbara Wardowska

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Barbara Wardowska

Secjalista neuropsycholog kliniczny, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy, afazjolog, stypendystka Wydziału Medycznego Uniwersytetu im. Guttenberga w Moguncji, kursy z Diagnozy i Terapii Neurorozwojowej – Europen NDT – Bobath Tutors Association, London 1990, Maastricht 1998 oraz Klinika Pediatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Harwarda, USA.

Od 2005 roku pracuje w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.

Jacek Jarocki

Jacek Jarocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanisław Sądowski

Stanisław Sądowski

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Stanisław Sądowski

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, logopeda. W latach 2007 – 2012 studiował psychoterapię w Instytucie GLE (Wiedeń) pod kierunkiem dr Alfreda Langle. W latach 2015 – 2019 odbył specjalizację z neuropsychologii klinicznej w IPiN w Warszawie (kierownik specjalizacji prof. dr hab. Joanna Seniów) równolegle zdobywając doświadczenie zawodowe – pracując z osobami chorymi somatcznie w obszarze diagnostyki klinicznej i psychotraumatologii w ramach Pracowni Neuropsychologii Klinicznej WSzZ im. L. Rydygiera w Toruniu. Obecnie w trakcie badań naukowych w obszarze neuropsychologicznych korelatów warunkujących powstawanie i utrzymywanie otyłości. Poza pracą w szpitalu łącząc neuronaukę z psychoterapią prowadzi certyfikowane szkolenia dla przyszłych psychoterapeutów.

Robert Fryczkowski

Robert Fryczkowski

Robert FryczkowskiTrener, manager, rekruter i konsultant średniego pokolenia. Absolwent KULu – studiował filozofię przyrody na Wydziale Filozofii KUL. Posiada bogate doświadczenie dziennikarskie, publicystyczne i korporacyjne. Autor poczytnego bloga i aktywny YouTuber (prowadzi m.in. kanał Frycz Trener) o przekonaniach konserwatywnych zorientowany na rolę prostego języka jasnych znaczeń i dobrych intencji w procesie komunikacji korporacyjnej i społecznej.

Jest trenerem doświadczonym w pracy z osobami uzależnionymi. Lubi motory i samochody terenowe, jest krótkofalowcem.

 

 

Robert Fryczkowski – Współczesna komunikacja elektroniczna szanse i zagrożenia

Robert Fryczkowski

Robert Fryczkowski

Piotr Kulicki

 • Profesor w Katedrze Podstaw Informatyki na Wydziale Filozofii KUL
 • Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1987-1993) i informatykę na Uniwersytecie w Oxfordzie – Wadham College (1994-1995).
Główne dziedzina zainteresowań to
    • logika deontyczna,
    • ontologia stosowana,
    • sztuczna inteligencja,
    • programowanie w logice,
    • teoria nazw.

Jan Pleszczyński

dr hab. Jan Pleszczyński, prof. UMCS

Nauczyciel akademicki w Katedrze Komunikacji Medialnej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. W latach 90. dziennikarz „Gazety Wyborczej” i publicysta. Główny obszar jego pracy to filozofia komunikacji i mediów. Jest autorem książek Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Etyka dziennikarska, Błogosławiony kłopot myślenia. Jan Pleszczyński rozmawia z o. Aleksandrem Hauke-Ligowskim. W 2008 r. nominowany został do nagrody im. Bolesława Prusa, przyznawanej przez lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, za wywiad z o. Aleksandrem Hauke-Ligowskim pt. “Błogosławiony kłopot myślenia”.

Artur Szutta

dr hab. Artur Szutta prof. UG

Filozof, redaktor naczelny czasopisma “Filozofuj!”, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. W obszarze jego głównych zainteresowań są zagadnienia związane z tematyką obywatelstwa, wielokulturowości, liberalizmu, personalizmu i refleksyjnej równowagi. Jest autorem takich publikacji jak “Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła”, “W poszukiwaniu moralnego charakteru” oraz “Obywatelskie nieposłuszeństwo”.

Paweł Fortuna

Paweł Fortuna

Paweł FortunaPsycholog, nauczyciel akademicki, pisarz, trener rozwoju osobistego oraz kompozytor. Wykładowca w Instytucie Psychologii KUL oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. Mówca, który swoją energię rozprzestrzenia wszędzie tam, gdzie się pojawi. Jest autorem popularnonaukowych książek – „Pozytywna psychologia porażki” i „Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować”. Dzięki tym publikacjom został dwukrotnym laureatem Nagrody Teofrasta miesięcznika “Charaktery”. Dwukrotnie zdobył także nagrodę w konkursie “Książka dla Trenera”, którą przyznaje Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu. Nagrodzone publikację dr Pawła Fortuny to „Perswazja w pracy trenera” i „Metafory i analogie w szkoleniach”.

 

 

 

Artyści czy hochsztaplerzy? Recepcja obrazów wykonanych przez człowieka, robota i cyborga – badania eksperymentalne

Transhumanizm: Przekraczanie ograniczeń poprzez wzmocnienie poznawcze

Konrad Talmont-Kamiński

Konrad Talmont-Kamiński, dr hab., filozof analityczny i kognitywista zajmujący się epistemologią, filozofią nauki, filozofią umysłu i teorią racjonalizmu. Obecnie pracuje nad poznawczymi podstawami wiary w zjawiska nadprzyrodzone, przesądy, magię, rytuały oraz religię.

 • Obszary specjalizacji: kognitywna nauka religii, filozofia nauki, filozofia  psychologii, epistemologia
 • Obszary kompetencji: filozofia analityczna XX wieku, metafizyka

Edukacja

 • PhD – Philosophy – Monash University, Australia 2001 (Pragmatic Rationality and the Problemof Induction, supervisor: Prof. John Bigelow)
 • MA – Philosophy – University of Western Ontario, Canada 1995
 • BA (Hons) – History and Philosophy of Science – University of Melbourne, Australia 1993

Książki

 • Religion as Magical Ideology: How the Supernatural Reflects Rationality (2nd edition of In a Mirror, Darkly) forthcoming in the Religion, Cognition & Culture Series, Sheffield: Acumen / Equinox Publishing
 • In a Mirror, Darkly: How the Supernatural Reflects Rationality. Lublin: UMCS Press (2012)

 

Zachowania rytualne u Homo sapiens

Piotr Przybysz

filozof i kognitywista;  dr hab., prof. UAM w Poznaniu;

pracuje w Instytucie Filozofii UAM. Obecnie zajmuje się  kognitywistyką społeczną i neuroestetyką.

W obszarze kognitywistyki społecznej prowadzi badania nad aspektami ewolucyjnymi poznania społecznego, w tym – rozwija koncepcję poznania innych umysłów. W obszarze neuroestetyki m.in. opracowuje koncepcję emocji estetycznych.

Jak reagujemy na sztukę? Czy nauka jest w stanie wyjaśnić przeżycia estetyczne?

Piotr Markiewicz

 • adiunkt – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • psycholog – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, obecnie kończy specjalizację z zakresu neuropsychologii i psychologii klinicznej

Wykształcenie

 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Humanistyczny UWM, 2010
 • magister psychologii, Instytut Psychologii KUL, 2004
 • magister filozofii, Instytut Filozofii KUL, 1998

 

Skradzione klawisze z klawiatury komputerowej. O zespole pomijania stronnego u osób z uszkodzonym mózgiem

Andrzej Zykubek

Dr Andrzej Zykubek – biolog i filozof, popularyzator nauki, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.

Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego, organizator i twórca serwisu www Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Jeden z założycieli Uniwersytetu Otwartego KUL, wieloletni organizator i kierownik studiów podyplomowych, współorganizator dwu edycji Letniej Szkoły Kognitywistyki. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KULKognitywistyki KUL oraz Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Członek Komitetu Organizacyjnego XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego – opracował serwis i odpowiada m.in. za stronę www Zjazdu – zjazdfilozoficzny.kul.pl, rejestrację uczestników, nagrania i transmisję obrad.

Prowadzi kanał video Wydziału Filozofii KUL www.youtube.com/c/WydziałFilozofiiKULvideo, jest administratorem i redaktorem m.in.:

Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.

Jego główne zainteresowania naukowe to:

 • cytofizjologiczne, biochemiczne i elektroniczne uwarunkowania pamięci,
 • elektroniczne właściwości układów żywych,
 • geochemiczne uwarunkowania powstania życia, a także woda jako istotny czynnik abiogenezy,
 • astrobiologia i astrochemia,
 • filozofia protobiologii i anhydrobiologia,
 • biogeochemiczne funkcjonowanie ekosystemów wodnych i torfowiskowych oraz zastosowanie metod statystycznych w badaniach limnologicznych.