Transhumanizm: Przekraczanie ograniczeń poprzez wzmocnienie poznawcze

Paweł Fortuna

W każdej kulturze i epoce tworzono mity o herosach, gigantach, mędrcach, czy szlachetnych wojownikach. Poprzez te projekcje nasi przodkowie, przynajmniej w marzeniach, mogli przekraczać niedoskonałości swojej kondycji. Aktualnie przejawem tej tendencji jest lansowana w ramach transhumanizmu idea postczłowieka. Jego główne atrybuty to: nadzwyczajna szybkość myślenia, pozyskiwanie wiedzy z jakiegoś centralnego źródła, doskonała pamięć, idealna fizyczna budowa ciała, samokontrola, brak konieczności snu, zdrowie i długowieczność. Postulaty transhumanistów są realizowane dzięki licznym eksperymentom nad udoskonalaniem możliwości człowieka. Mimo, że wiele z nich ma jeszcze charakter działań z pogranicza nauki i sztuki, granica ingerencji w funkcjonowanie ludzkiego organizmu jest konsekwentnie przesuwana…

 

Paweł Fortuna