Czas na umysł

… bo nadszedł już Czas na umysł 5.0

 

Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna Koła Naukowego Studentów Kognitywistyki KUL 

Czas na umysł: Wyobraźnia 

Czas na umysł to Ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL i skierowana do młodych naukowców i uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Mamy przyjemność zaprosić studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w konferencji Czas na Umysł 5.0, która odbędzie się w dniach 07 i 08 marca 2023 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.  Wydarzenie będzie składało się z Sesji Mistrzów, Sesji studencko-doktoranckiej oraz kilku warsztatów skierowanych dla licealistów i uczestników konferencji. 

Tegoroczna edycja „Czasu na umysł” poświęcona jest wyobraźni — iście fascynującemu fenomenowi łączącemu się z reprezentowaniem czegoś mentalnie

bez dążenia do uchwycenia rzeczy takimi, jakimi są realnie, aktualnie lub według nas (Liao & Gendler, 2019). 

Wyobrażać sobie można rozmaite rzeczy: nieistniejące światy i istoty, alternatywny przebieg zdarzeń, wygląd jakichś rzeczy, doświadczanie lub robienie czegoś, bycie kimś innym, i nie tylko. Owa treść wyobrażeń daje nam dobrą podstawę do klasyfikowania wyobraźni. Możemy bowiem mówić o wyobraźni sensorycznej lub quasi-percepcyjnej (np. wtedy, gdy wyobrażamy sobie wyglądy, zapachy, smaki czegoś), o wyobraźni motorycznej (gdy wyobrażamy sobie to, że nasze ciało jest w ruchu), o wyobraźni propozycjonalnej lub kontrfaktycznej (gdy rozpatrujemy pewne możliwości czy też alternatywne stany rzeczy bez konieczności formowania wyobrażeń quasi-percepcyjnych), a także o udawaniu (gdy wyobrażamy sobie coś jako coś innego).  

Tak wielorako rozpatrywany fenomen wyobraźni stawia przed nami dzisiaj wiele ambitnych wyzwań badawczych: 

  • Jaki jest udział mechanizmów percepcji w wyobraźni (nie tylko tej sensorycznej)? 
  • Czy wyobraźnię można sprowadzić do operacji pamięciowych? 
  • Czy wyobraźnię da się ucieleśnić? Czy można opisać ją bez odwoływania się do reprezentacji mentalnych? 
  • Jak emocje wpływają na nasze czynności wyobrażeniowe? 
  • Jak wyobraźnia łączy się z kreatywnością? 
  • Czy wyobraźnia naukowców działa tak samo jak wyobraźnia artystów? 
  • Czy udawanie jest warunkowane udziałem wyobraźni? 
  • Jak osoby niewidome wyobrażają sobie różne rzeczy i stany rzeczy? 
  • Na czym dokładnie polega afantazja i hiperfantazja? 
  • Czy można szlifować swoje zdolności wyobrażeniowe? Czy można uczyć się wyobraźni?  

i wiele, wiele innych! 

 
Kognitywistyka daje nam z pewnością dobre podstawy do zajmowania się wyżej wspomnianymi problemami i do efektywnego ich rozwiązywania. Połączenie wiedzy filozoficznej, psychologicznej, antropologicznej i neuronaukowej z odpowiednimi umiejętnościami metodologicznymi wydaje się połączeniem idealnym dla tych, którzy chcą badać i lepiej rozumieć fenomen wyobraźni. 
 

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do nadsyłania zgłoszeń wystąpień dotyczących problematyki wyobraźni. Mile widziane będą referaty powiązane z wyżej wymienionymi wyzwaniami badawczymi, ale jesteśmy też — jak najbardziej — ciekawi innych zagadnień. Spotkajmy się już wkrótce w Lublinie i porozmawiajmy o wyobraźni! 

Kognitywistyka (cognitive science)

to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Ideą konferencji jest aktualizacja oraz przybliżenie problemów pojawiających się na gruncie nauk kognitywnych i styku tych nauk z innymi dziedzinami wiedzy. Uczestnicy mają możliwość prezentacji wyników własnych badań empirycznych lub przedstawienia teoretycznego przedmiotu zainteresowań.

Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez kwestionariusz online.