Czas na umysł

… bo nadszedł już Czas na umysł

Czas na umysł to Ogólnopolska konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL i skierowana jest do młodych naukowców i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w konferencji pt. Czas na umysł 3.0, która odbędzie się w dniach 18 i 19 marca 2021 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarnych wykładów oraz warsztatów obejmujących takie dyscypliny jak kognitywistyka, nauki społeczne, filozofia, psychologia ewolucyjna, retoryka, językoznawstwo, kognitywistyka sztuki, antropologia, neuroetyka oraz neurobiologia.

Kognitywistyka (cognitive science)

to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Ideą konferencji jest aktualizacja oraz przybliżenie problemów pojawiających się na gruncie nauk kognitywnych i styku tych nauk z innymi dziedzinami wiedzy. Uczestnicy mają możliwość prezentacji wyników własnych badań empirycznych lub przedstawienia teoretycznego przedmiotu zainteresowań.

Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez kwestionariusz online.