Czas na umysł

… bo nadszedł już Czas na umysł 6.0

 

Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna Koła Naukowego Studentów Kognitywistyki KUL 

 

Czas na umysł: Umysł jutra

11-12 kwietnia 2024 

 

 

Czas na umysł to Ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL i skierowana do młodych naukowców i uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji Czas na Umysł 6.0: Umysł jutra, która odbędzie się w dniach 11 i 12 kwietnia 2024 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wydarzenie będzie składało się z Sesji Mistrzów, Sesji studencko-doktoranckiej, debaty „Kompetencje jutra” oraz warsztatów skierowanych do licealistów i uczestników konferencji. W ramach Sesji Mistrzów wystąpią znakomici goście: prof. Arkadiusz Gut (UMK, Toruń), dr Barbara Konat (UAM, Poznań), prof. Marcin Miłkowski (PAN) oraz prof. Zbigniew Wróblewski (KUL, Lublin) i dr Paweł Fortuna (KUL, Lublin). W debacie „Kompetencje przyszłości” – moderowanej przez dr Pawła Fortunę (KUL, Lublin) – głos zabiorą: prof. Michał Piekarski (UKSW, Warszawa), dr Barbara Konat (UAM, Poznań), dr Filip Stawski (UKW, Bydgoszcz), prof. Marcin Trybulec (UMCS, Lublin), mgr Marta Wziątek (KUL, Lublin) oraz dr Andrzej Zykubek (UMK, Toruń).


Tegoroczny „Czas na umysł” będzie dla nas również okazją do świętowania 10-lecia kognitywistyki na KUL, spotkania z zaprzyjaźnionymi badaczkami i badaczami z innych ośrodków kognitywistycznych w Polsce oraz spotkania z absolwentami naszego kierunku.


Umysł jutra


Szósta edycja „Czasu na umysł” poświęcona jest problematyce kompetencji przyszłości i umysłu jutra. W dynamicznym świecie XXI wieku nabycie odpowiednich kompetencji kognitywnych i społecznych jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zawodowego. Zgodnie z ostatnimi raportami (m.in. The Future of Skills, Future of Jobs 2023, The Future of Work 2050) do tych kompetencji należałyby:

• umiejętności interpersonalne, takie jak komunikacja, współpraca, budowanie relacji i rozwiązywanie konfliktów

• myślenie analityczne, myślenie krytyczne i logiczne — czyli umiejętności ważne w poruszaniu się w świecie nadmiaru informacji i coraz powszechniejszych „fake newsów”

znajomość narzędzi technologicznych, cyfrowych oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się technologii — świat cyfrowy staje się integralną częścią współczesnego życia zawodowego i osobistego

• zdolność do kreatywnego myślenia oraz otwartość na zmianę, co pozwala nam odnajdywać nowe rozwiązania w szybko ewoluującym, dynamicznym świecie

• umiejętność rozumienia różnic kulturowych i elastyczność w dostosowywaniu się do różnych kontekstów stają się kluczowymi atutami w międzynarodowych środowiskach biznesowych

• umiejętność ciągłego uczenia się — osoby gotowe do zdobywania nowych umiejętności, informacji i pogłębiania swojej wiedzy mają przewagę na rynku pracy

• kompetencje związane z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną, oraz odpowiednie wybory etyczne, zyskują na znaczeniu i stają się istotnymi elementami biznesu.


Przygotowanie się do przyszłości to nie tylko zdobywanie wiedzy fachowej, ale również rozwijanie tych kluczowych kompetencji, które pomogą odnaleźć się nam w zmiennym i wymagającym otoczeniu zawodowym, jak również pozytywnie wpłyną na ogólną jakość naszego życia w nowym świecie. Kompetencje przyszłości to obecnie ważki temat.


Kognitywistyka jako to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych daje nam dobre podstawy do zajmowania się zagadnieniem kompetencji jutra. Połączenie wiedzy psychologicznej, filozoficznej, logicznej, antropologicznej i neuronaukowej z odpowiednimi umiejętnościami metodologicznymi wydaje się połączeniem idealnym dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć myślenie i działanie człowieka oraz badać możliwości doskonalenia odpowiednich kompetencji kognitywnych i społecznych.


Tematy, jakie mamy nadzieję poruszyć w ramach konferencji, obejmują:


istota poszczególnych kompetencji przyszłości, a w tym: poznania społecznego (social cognition), mindreadingu i rozumienia innych, myślenia analitycznego, myślenia krytycznego, kreatywności, ciekawości poznawczej, itp.

• przegląd wybranych nowoczesnych narzędzi technologicznych (w tym systemów AI) i ich znaczenia w wybranych obszarach życia zawodowego i osobistego

• znaczenie różnic kulturowych we współczesnym świecie

• zagadnienia etyczne związane ze zmianami w świecie (w tym: odpowiedzialność społeczna, ekologiczna, wyzwania etyczne związane z AI, itp.)

• sposoby doskonalenia wybranych kompetencji przyszłości

• istota neuroplastyczności i neuronalne mechanizmy zmiany

i wiele, wiele innych!


Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do nadsyłania zgłoszeń wystąpień dotyczących problematyki kompetencji przyszłości. Mile widziane będą referaty powiązane z wyżej wymienionymi zagadnieniami, ale jesteśmy też — jak najbardziej — otwarci na inne tematy.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Nie przewidujemy udziału w sesji w formie online. Spotkajmy się w Lublinie i porozmawiajmy o umyśle jutra!

 

Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez kwestionariusz online.