Mistrzowie 2023

Nasi wykładowcy

Włodzisław Duch

Włodzisław Duch

Magdalena Szubielska

Anna Dutkowska

Piotr Kozak

Piotr Kulicki

Jacek Brzeziński

Mieczysław Jurecki ps. Mechanik

Anna Pietryga

Zbigniew Jóźwik

Łucja Mazurek

Mateusz Krupa

Maksymilian Kulicki