Magdalena Szubielska

Doktor habilitowana, kierowniczka Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL. Od dwóch dekad (z przerwami na psychologiczne badania odbioru sztuki) analizuje zagadnienia wyobraźni i reprezentacji przestrzennych, badając m.in. funkcjonowanie wyobrażeniowe osób niewidomych. Autorka koncepcji mentalnej ręki – jako mechanizmu wyobrażeniowego osób niewidomych od urodzenia. Aktualnie, we współpracy z prof. Wenke Möhring, realizuje grant Narodowego Centrum Nauki i Swiss National Science Foundation pt. “Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego”.