Paweł Fortuna – Idea cyberpsychologii pozytywnej

Idea cyberpsychologii pozytywnej

Paweł Fortuna

Prezentowane w trakcie wystąpienia zagadnienia korespondują z treścią książki „Optimum. Idea cyberpsychologii pozytywnej (2021, Wydawnictwo Naukowe PWN). Cyberpsychologia jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii stosowanej, w ramach której analizowane są różnego typu interakcje człowieka ze sztucznymi systemami (komputerami). Przegląd prowadzonych w tym obszarze badań prowadzi do wniosku, że większość z nich dotyczy trudności (np. uzależnień) doświadczanych w wyniku korzystania z Internetu, mediów społecznościowych, etc. Ten „wiktymologiczny dryf” był już rozpoznany w historii psychologii i zaowocował proklamowaniem oraz rozwojem psychologii pozytywnej, określanej czasem jako „nauka o szczęściu”. Połączenie tych dwóch obszarów otwiera zbiór pytań dotyczących takiego kształtowania interakcji człowieka ze sztucznymi jednostkami, które ułatwiają mu osiągnięcie optymalnego funkcjonowania, a więc zarówno poczucia satysfakcji, jak i oceny życia, jako wartego przeżycia.

 

Paweł Fortuna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *