Andrzej Zykubek

Dr Andrzej Zykubek – biolog i filozof, popularyzator nauki, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.

Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego, organizator i twórca serwisu www Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Jeden z założycieli Uniwersytetu Otwartego KUL, wieloletni organizator i kierownik studiów podyplomowych, współorganizator dwu edycji Letniej Szkoły Kognitywistyki. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KULKognitywistyki KUL oraz Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Członek Komitetu Organizacyjnego XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego – opracował serwis i odpowiada m.in. za stronę www Zjazdu – zjazdfilozoficzny.kul.pl, rejestrację uczestników, nagrania i transmisję obrad.

Prowadzi kanał video Wydziału Filozofii KUL www.youtube.com/c/WydziałFilozofiiKULvideo, jest administratorem i redaktorem m.in.:

Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.

Jego główne zainteresowania naukowe to:

  • cytofizjologiczne, biochemiczne i elektroniczne uwarunkowania pamięci,
  • elektroniczne właściwości układów żywych,
  • geochemiczne uwarunkowania powstania życia, a także woda jako istotny czynnik abiogenezy,
  • astrobiologia i astrochemia,
  • filozofia protobiologii i anhydrobiologia,
  • biogeochemiczne funkcjonowanie ekosystemów wodnych i torfowiskowych oraz zastosowanie metod statystycznych w badaniach limnologicznych.