Mistrzowie 2022

Nasi wykładowcy

Paweł Fortuna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Krystyna Rymarczyk

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Robert Trypuz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Krzysztof Pancerz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II