Krystyna Rymarczyk

Krystyna Rymarczyk
Krystyna Rymarczyk

Profesor Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego SWPS pracująca w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Doktor nauk biologicznych, psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii.

Wśród jej zainteresowań naukowych są reakcje mimiczne, mózgowa organizacja procesów emocjonalnych, w tym rola dynamiki oraz poziomu empatii w percepcji ekspresji emocjonalnych, neurobiologiczne podłoże rozwoju człowieka, mózgowe podłożem zaburzeń neurorozwojowych oraz mechanizmami plastyczności mózgowej. Pracowała w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, otrzymując tam Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej i neuronauki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia powstawania reakcji mimicznych, mózgowej organizacji procesów emocjonalnych, w tym roli dynamiki oraz poziomu empatii w percepcji ekspresji emocjonalnych. W tym obszarze prowadzi badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) jak i elektromiografii powierzchniowej mięśni twarzy (EMG). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów zarówno z zakresu neuronauki społecznej, jak i psychologii m.in. PLOS OneFrontiers in PsychologyFrontiers in Behavioral Neuroscience i inne. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, mechanizmami plastyczności mózgowej i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych.

 

Emocjonalne oblicze sztucznej inteligencji