Robert Trypuz

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik projektu FIBO w Enterprise Data Management Council (EDM Council), członek MakoLab’s Research and Development Group. Autor książki “Formal Ontology of Action”, współautor książki “Ontologie poza ontologią”. Wyniki swojej pracy publikuje w międzynarodowych czasopismach, takich jak: Artificial Intelligence and Law, Journal of Logic and Computation, Applied Ontology, Synthese, Studia Logica. Jego obecne zainteresowania dotyczą technologii sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz sieci semantycznej.

 

Robert Trypuz – Jakiej sztucznej inteligencji możemy się obawiać?