Piotr Kulicki

  • Profesor w Katedrze Podstaw Informatyki na Wydziale Filozofii KUL
  • Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1987-1993) i informatykę na Uniwersytecie w Oxfordzie – Wadham College (1994-1995).
Główne dziedzina zainteresowań to
  • logika deontyczna,
  • ontologia stosowana,
  • sztuczna inteligencja,
  • programowanie w logice,
  • teoria nazw.