Zbigniew Jóźwik

Zbigniew Jóźwik – doktor nauk przyrodniczych, przyrodnik, artysta grafik, twórca ekslibrisów, bibliofil i polarnik. Licznie nagradzany członek wielu związków twórczych i stowarzyszeń. Autor eksponowanych prac na blisko stu wystawach indywidualnych i ponad dwustu zbiorowych w krajach i za granicą.