Piotr Kozak

Od kilku lat prowadzę badania w zakresie filozofii umysłu i filozofii percepcji. Jestem autorem trzech monografii naukowych. Książka “Co to jest myślenie?”(Warszawa 2015) poświęcona jest kwestii relacji pojęć i percepcji oraz kwestii tzw. myślenia obrazami. Z kolei monografia “Sztuka i myśl” (Warszawa 2016) jest publikacją konkursową w trzeciej edycji Konkursu im. Barbary Skargi i dotyczy poznawczej natury sztuki i kwestii tego, czym jest sztuka, gdzie na podstawie analogii do logiki argumentuję, że sztukę możemy rozumieć jako formę myślenia obrazami. Z kolei w moich artykułach naukowych krytycznie omawiam m.in. przydatność metody fenomenologicznej do opisu funkcji umysłu oraz analizuję zagadnienie relacji między myśleniem a wizualizacją.

W ramach obecnie prowadzonych badań naukowych analizuję, czym jest tzw. myślenie obrazami będące kluczowym elementem w edukacji wizualnej i artystycznej, ale również praktyce matematycznej (myślenie przy pomocy diagramów).