Jerzy Luty

Filozof i estetyk (o zacięciu psychologicznym), adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilkunastu lat uczy młodzież polską i międzynarodową Wrocławia. Autor książek: „John Cage. Filozofia muzycznego przypadku” (2011), „Etyka wybranych zawodów zaufania publicznego” (2013), „Sztuka jako adaptacja. Uniwersalizm w estetyce ewolucyjnej” (2018). Stypendysta Narodowego Centrum Nauki (projekt „Biologia czy kultura? Sztuka jako kategoria naturalna”) i Fundacji Kościuszkowskiej (staż badawczy w University of Oregon). Współwykonawca grantu „Homo Aestheticus: sprawdzanie hipotez estetyki ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych” (NCN 2020-2023) realizowanego w Instytucie Psychologii UWr. Jest autorem polskiego tłumaczenia książki Denisa Duttona „Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka” (Copernicus Center Press, 2019).

W pracy naukowej zajmuje się ewolucyjnymi podejściami do sztuki i estetyki.

W wolnych chwilach napastnik w drużynach piłki amatorskiej: No Mercy i Visionica.