Lech Giemza

Lech Giemza, dr hab. prof. KUL – wykładowca w Katedrze Literatury Współczesnej KUL, zajmuje się poezją współczesną (Miłosz, Szymborska, Nowa Fala), esejem historycznym, diarystyką, także literaturą w Internecie, szczególnie blogosferą. Jest autorem książek „Metafory historyczne w polskim eseju współczesnym”, „Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista”, „Rzeka która cierpi. O poezji Czesława Miłosza” (w druku). Jest też stałym felietonistą w „Gościu Niedzielnym Lubelskim”, a swoją pasję dydaktyczną realizuje rozwijając projekt „Książka z plecaka”, w formie wykładów na Facebooku i YouTubie, a także wyjazdów do szkół.