Barbara Wardowska & Stanisław Sądowski Nasze doświadczenia w pracy z pacjentami po przechorowaniu COVID-19

Barbara Wardowska i Stanisław Sądowski – Nasze doświadczenia w pracy z pacjentami po przechorowaniu COVID-19

Celem warsztatu jest przedłożenie kilku przypadków pacjentów z objawami post COVID-19.

Opiszemy następstwa przebycia tej choroby, skutki związane ze sposobami koniecznego leczenia, konsekwencje trudnego emocjonalnie doświadczenia bycia w oddziale szpitalnym podlegającym izolacji, a jednocześnie towarzyszenia innym chorym. Wskażemy zaburzenia postCOVID-19 w odniesieniu do stanu somatycznego i stanu psychicznego i klasyfikacji tych stanów w ramach ICD-10. Podzielimy się również refleksją terapeutyczną.

Simic i Szymborska. Dwa wiersze o fotografiach dyktatorów z dzieciństwa

Lech Giemza – Simic i Szymborska. Dwa wiersze o fotografiach dyktatorów z dzieciństwa

Warsztaty będą poświęcone analizie porównawczej wierszy Charlesa Simica “Zdjęcia słynnych dyktatorów z dzieciństwa” i Wisławy Szymborskiej “Pierwsza fotografia Hitlera”. Oba utwory są podobne przede wszystkim ze względu na tematykę, są opisem zdjęć z przeszłości sławnych dyktatorów, poetyckimi ekfrazami. Podobieństwa idą dalej, dotyczą szczegółów uchwyconych w kadrze. Wiersze nie są jednak identyczne, będą nas interesować przede wszystkim różnice, zwłaszcza te zawarte obecne na poziomie poetyckiego obrazowania, a także w próbie dopowiedzenia tego, czego na zdjęciach nie widać, co pozostaje w sferze domysłów. Warsztaty odbywają się w ramach projektu Książka z plecaka.