Agnieszka Fudali-Czyż

Agnieszka Fudali-CzyżJest adiunktem Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL. W swoich badaniach naukowych dotyka obszaru psychologii i neuronauki poznawczej. Jej głównym zainteresowaniem jest percepcja wzrokowa i zagadnienia takie jak: relacja pomiędzy fiksacjami wzroku, procesami uwagowymi, a świadomością wzrokowa. Swoją pracę doktorską stworzyła na temat determinantów „uwagowo pustych spojrzeń” (attentive blank stares) podczas zadania detekcji zmiany. Okazuje się, że puste spojrzenia można uznać za specjalne przypadki ślepoty na zmianę, występujące, gdy ludzie nie dostrzegają zmian w scenie wizualnej, pomimo patrzenia bezpośrednio na obszar zmiany. W swoich badaniach doktor Fudali-Czyż często wykorzystuje metodę EFRP (EyeFixation – RelaedPotentials).

Doktor Agnieszka Fudali-Czyż jest częstym mówcą na konferencjach międzynarodowych i autorką recenzowanych artykułów naukowych.

więcej informacji »