Jacek Jarocki

Jacek JarockiDoktor, asystent badawczy w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor książki Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona (2020), a także artykułów z zakresu filozofii umysłu, epistemologii i filozofii literatury. Uczestnik stażów badawczych lub wyjazdów studyjnych na University of Texas at Austin (USA), Durham University (Wielka Brytania), Central European University (Węgry) i University of Copenhagen (Dania). Zainteresowania badawcze: metafizyka świadomości, historia filozofii amerykańskiej XX wieku, filozofia religii.

Zapalony popularyzator filozofii: wielokrotny uczestnik Lubelskiego Festiwalu Nauki, redaktor czasopisma Filozofuj! oraz prowadzący kanał w serwisie YouTube Pan od Filozofii.

 

Jacek Jarocki – Geneza i natura reprezentacji mentalnych