Jak reagujemy na sztukę? Czy nauka jest w stanie wyjaśnić przeżycia estetyczne?

Dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM

Pojawienie się neuroestetyki – programu badawczego mającego na celu odkrycie funkcji tzw. „mózgu/umysłu estetycznego” – wzbudziło nowe nadzieje na wyjaśnienie zagadek dotyczących natury piękna, doznań estetycznych i reakcji na sztukę. Wśród podejść preferowanych przez naukowców dominują jednak ujęcia redukcjonistyczne, wyjaśniające tajemnicę piękna poprzez badanie jego percepcyjnych czy afektywnych korelatów. W referacie omawiam i poddaje ocenie, dotychczasowe próby wyjaśnienia odwiecznej zagadki piękna za pomocą współczesnej wiedzy o mózgu.

Piotr Przybysz