Piotr Przybysz

filozof i kognitywista;  dr hab., prof. UAM w Poznaniu;

pracuje w Instytucie Filozofii UAM. Obecnie zajmuje się  kognitywistyką społeczną i neuroestetyką.

W obszarze kognitywistyki społecznej prowadzi badania nad aspektami ewolucyjnymi poznania społecznego, w tym – rozwija koncepcję poznania innych umysłów. W obszarze neuroestetyki m.in. opracowuje koncepcję emocji estetycznych.

Jak reagujemy na sztukę? Czy nauka jest w stanie wyjaśnić przeżycia estetyczne?