Barbara Wardowska

Secjalista neuropsycholog kliniczny, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy, afazjolog, stypendystka Wydziału Medycznego Uniwersytetu im. Guttenberga w Moguncji, kursy z Diagnozy i Terapii Neurorozwojowej – Europen NDT – Bobath Tutors Association, London 1990, Maastricht 1998 oraz Klinika Pediatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Harwarda, USA.

Od 2005 roku pracuje w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.