Analiza przekazów medialnych

Martyna Bieniek, Jakub Janczura

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z analizą przekazów medialnych, a dokładniej ze sposobami w jaki media manipulują przekazywanymi informacjami. Zajęcia zostaną podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas tej pierwszej uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem ramowania jako jednym ze sposobów manipulacji przez media – odbędzie się to na konkretnych przykładach. W części praktycznej uczestnicy będą mieli możliwość porównania treści przekazywanych w wybranych materiałach.