Sztuczna inteligencja i sztuczny umysł. Stan aktualny, perspektywy i zagrożenia

Piotr Kulicki

Technologie komputerowe w coraz większym zakresie pozwalają na zastąpienie czynności ludzkich, do których człowiek używa swojej inteligencji programem komputerowym. Zarówno teoretyczne rozważania jak i praktyka w tym względzie nazywane są powszechnie sztuczną inteligencją. Czy tego rodzaju rozwój technologii prowadzi do powstania sztucznych umysłów podobnych do umysłu ludzkiego? Czy takie technologie stanowią zagrożenie dla człowieka? Na te pytania postaram się odpowiedzieć biorąc pod uwagę sztuczną inteligencję, z którą mamy do czynienia obecnie oraz spodziewane kierunki rozwoju. Czynniki te nie wskazują na pozytywną odpowiedź na pierwsze z tych pytań. Sztuczna inteligencja wspiera raczej człowieka w konkretnych zadaniach niż imituje całościową strukturę umysłu z jego powiązaniem funkcji poznawczych, działania, motywacji i emocji. Jeśli chodzi o drugie z postawionych pytań, to zagrożenie pochodzi raczej od ludzi, którzy wszelkie technologie mogą stosować w dobrym lub złym celu.

 

Piotr Kulicki