Sesja posterowa

Sesja posterowa odbywa się w hallu Collegium Ioannis Pauli II  (parter)

 • Monika Berej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia
 • Martyna Bieniek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Językoznawstwo kognitywne w pigułce
 • Dominika Bomba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wpływ emocji na poznanie
 • Dominika Ćwik, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Neurobiologiczne podstawy pamięci: pojęcie engramu, rodzaje pamięci i jej konsolidacja
 • Maria Ćwir, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wpływ emocji na funkcjonowanie układu nerwowego człowieka
 • Marlena Dudzińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Skan mózgu i sztuczna inteligencja w prognozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Dorota Figarska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Boski umysł czy niepełnosprawność intelektualna? Zespół sawanta
 • Paulina Iwanowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wpływ ręczności na aktywność fal alfa i beta podczas tworzenia kinestetycznej lub wizualnej reprezentacji ruchu
 • Klaudia Jabłońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Umysł przestępczy – o źródłach kształtowania zachowań antyspołecznych
 • Magdalena Jabłońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Umysł zabójcy – Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec zabójców seryjnych i seksualnych
 • Jakub Janczura, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Meta-myślenie u dzieci
 • Karolina Janik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Percepcja dzieł sztuki a cechy osobowości u osób we wczesnej dorosłości
 • Emilia Klimek, Eliza Hamruk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Czy można nauczyć się języka obcego bez wyjeżdżania za granicę?
 • Ewa Kulpa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wybrane zagadnienia dotyczące pamięci w kulturach tradycyjnych.
 • Renata Łukiewicz-Kostro, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, SERCE DAWIDA – umysł człowieka i umysł Boga
 • Anna Odyniec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dziecięca konceptualizacja wszechwiedzy
 • Justyna Otłowska , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Przebaczenie w procesie resocjalizacji młodzieży w świetle badań w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie
 • Monika Pietrzak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Interaktywistyczny model reprezentacji umysłowych
 • Anna Sędłak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wpływ przekazu medialnego na postawy studentów
 • Paulina Sudowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Edukacja z głową
 • Anna Suska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stres – Cichy „zabójca” człowieka
 • Dagmara Wąchocka, Uniwersytet w Białymstoku, Zastosowanie implementacji intencji
 • Luiz do Valle Miranda, University of Antwerp, The varieties of enactivism and the free-energy principle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *