Nadszedł Czas na umysł. PROGRAM

Czas na umysł. Program [PDF]

CZWARTEK, 28.02.2019PIĄTEK, 01.03.2019SESJA POSTEROWA 28.02-01.03.2019
 • 09:55 Otwarcie Konferencji

SESJA MISTRZÓW

 • 10:00-11:00 dr hab. Piotr Przybysz, prof. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jak reagujemy na sztukę? Czy nauka jest w stanie wyjaśnić przeżycia estetyczne?
 • 11:00-12:00 dr hab. Konrad Talmont-Kamiński, Uniwersytet w Białymstoku, Zachowania rytualne u homo sapiens

12:15-13:30 SESJA POSTEROWA

 • 13:30-15:00 Przerwa obiadowa

SESJA STUDENCKO-DOKTORANCKA

 • 15:00-15:30  Aleksandra Joanna Lewandowska, Uniwersytet w Białymstoku, Aspekty neuroetyczne w kryminologii i naukach prawnych
 • 15:30-16:00 Jacek Czerwiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Nowe media, nowa polityka, nowy wyborca
 • 16:00-16:30 Monika Lenartowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Artystyczny umysł w obliczu wybranych chorób wywołanych uszkodzeniem mózgu
 • 16:30-17:00 Eliza Hamruk, Emilia Klimek, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Relacje międzyludzkie i ich wpływ na jednostki
 • 17:15-17:45 Paulina Zarębska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Słowa, które poruszają. Jak metafora wpływa na tworzenie tańca?
 • 17:45-18:15 Iga Jasiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Umysł Skowany. Zarys zaburzeń językowo-poznawczych w zespole uzależnienia alkoholowego na przykładzie wypowiedzi chorych w fazie chronicznej
 • 18:15-18:45 Mateusz Chról, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Zdarzenie anomalne jako zaburzenie fenomenalnej transparentności
 • 18:45-19:15 Olgierd Borowiecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Umysł w różnych przestrzeniach
 • 19:15-19:45 Damian Grzegórski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Koncepcja genezy świadomości w ujęciu P. Godffrey-Smith’a

SESJA MISTRZÓW

 • 10:00-11:00 dr Piotr Markiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Skradzione klawisze z klawiatury komputerowej – o zespole pomijania stronnego u osób z uszkodzonym mózgiem
 • 11:00-12:00 dr Andrzej Zykubek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kwantowa neurobiologia, czyli rzecz o tym czym jest i jak funkcjonuje kwantowy mózg

12:15-13:30 SESJA POSTEROWA

 • 13:30-15:00 Przerwa obiadowa

SESJA STUDENCKO-DOKTORANCKA

 • 15:00-15:30  Bartosz Wójtowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Podzielność samokontroli, czyli walka na dwa fronty
 • 15:30-16:00  Maria Kierepka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Umysł w potrzebie. Dysleksja, dysgrafia,  dysortografia , akalkulia: jak radzić sobie z dysfunkcjami
 • 16:00-16:30 Marlena Stradomska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, The Suicidal Mind – najgroźniejsze zaburzenia poznawcze
 • 16:30-17:00 Joanna Janisz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Psychopaci – neurobiologiczne podstawy ukształtowania osobowości potencjalnego mordercy
 • 17:15-17:45 Anna Głowik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dostrzec umysł. Pacjenci z syndromem zamknięcia
 • 17:45-18:15  Fabio Squeo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Transhumanism and the overcoming of the indefinite
 • 18:15-18:45 Adam Zuba Uniwersytet Jagielloński, Non-invasive methods of cognitive enhancement and optimisation
 • 18:45-19:15 Marta Chrustowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Co neurostymulacja ma wspólnego z wykluczeniem społecznym?
 • Monika Berej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia
 • Martyna Bieniek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Językoznawstwo kognitywne w pigułce
 • Dominika Bomba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wpływ emocji na poznanie
 • Dominika Ćwik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Neurobiologiczne podstawy pamięci: pojęcie engramu, rodzaje pamięci i jej konsolidacja
 • Maria Ćwir, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wpływ emocji na funkcjonowanie układu nerwowego człowieka
 • Marlena Dudzińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Skan mózgu i sztuczna inteligencja w prognozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Dorota Figarska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Boski umysł czy niepełnosprawność intelektualna? Zespół sawanta
 • Paulina Iwanowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wpływ ręczności na aktywność fal alfa i beta podczas tworzenia kinestetycznej lub wizualnej reprezentacji ruchu
 • Klaudia Jabłońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Umysł przestępczy – o źródłach kształtowania zachowań antyspołecznych
 • Magdalena Jabłońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Umysł zabójcy – Możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec zabójców seryjnych i seksualnych
 • Jakub Janczura, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Meta-myślenie u dzieci
 • Karolina Janik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Percepcja dzieł sztuki a cechy osobowości u osób we wczesnej dorosłości
 • Emilia Klimek, Eliza Hamruk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Czy można nauczyć się języka obcego bez wyjeżdżania za granicę?
 • Ewa Kulpa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wybrane zagadnienia dotyczące pamięci w kulturach tradycyjnych.
 • Renata Łukiewicz-Kostro, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, SERCE DAWIDA – umysł człowieka i umysł Boga
 • Anna Odyniec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dziecięca konceptualizacja wszechwiedzy
 • Justyna Otłowska , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Przebaczenie w procesie resocjalizacji młodzieży w świetle badań w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie
 • Monika Pietrzak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Interaktywistyczny model reprezentacji umysłowych
 • Anna Sędłak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wpływ przekazu medialnego na postawy studentów
 • Paulina Sudowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Edukacja z głową
 • Anna Suska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stres – Cichy „zabójca” człowieka
 • Dagmara Wąchocka, Uniwersytet w Białymstoku, Zastosowanie implementacji intencji
 • Luiz do Valle Miranda, University of Antwerp, The varieties of enactivism and the free-energy principle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *