Marcin Matys

Marcin Matys

„Zrobiwszy jeden tylko krok – za rogatki. Za rogatki miasta lub tylko przedmieścia”, jak napisał Przemysław Burchard, przestało już mu wystarczać i zaczął wypuszczać się coraz dalej i dalej.
Szwendający się po świecie fotograf i amator ludowych weselisk oraz miłośnik wszelakich inicjatyw o charakterze etnograficznym. Zainteresowany różnorodnością kulturową absolwent UW i niedoszły antropolog kultury, zamiast objaśniać szeroko pojętą problematykę dialogu międzykulturowego, od 2001 roku pod kierunkiem prof. Bogusława Marka zajmuje się problematyką niewidzenia.
Na początku w Zakładzie Tyflodydaktyki J. Angielskiego KUL, następnie w Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych, a obecnie w Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL.

Pomysłodawca i realizator powstania:

  • Uczelnianej drukarni brajlowskiej z małym zapleczem poligraficznym.
  • Pracowni formy wypukłej, w której powstają modele 3D, mapy tyflograficzne oraz pomoce dydaktyczne.
  • Pracowni sensorycznej, w której prowadzi zajęcia przeznaczone zarówno dla małych jak i dużych.

Niemalże od samego początku związany z Lubelskim Festiwalem Nauki oraz Uniwersytetem Otwartym KUL gdzie powstały projekty „W klasie bez tablicy”, „W świecie wielu zmysłów”, „Niewidzialna orkiestra”.
Przy współpracy z prof. Bogusławem Markiem stworzył ok. 20 pocztówek dźwiękowych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wykorzystywanych przez niewidomych uczniów w trakcie egzaminów maturalnych.
Organizator i uczestnik wielu konferencji realizowanych przez: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polski Związek Niewidomych, Fundację “Szansa dla Niewidomych”, Uniwersytet Warszawski, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST, Fundację TUS, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.