Artur Szutta

dr hab. Artur Szutta prof. UG

Filozof, redaktor naczelny czasopisma “Filozofuj!”, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. W obszarze jego głównych zainteresowań są zagadnienia związane z tematyką obywatelstwa, wielokulturowości, liberalizmu, personalizmu i refleksyjnej równowagi. Jest autorem takich publikacji jak “Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła”, “W poszukiwaniu moralnego charakteru” oraz “Obywatelskie nieposłuszeństwo”.