Współczesna komunikacja i zwrot w epistemologii

Jan Pleszczyński

Mniej więcej dwie dekady temu rozpoczęła się i nadal trwa – stale przyspieszając – rewolucja w „obszarze” intersubiektywności, zaś obszar ten decyduje o „kształcie” ludzkiego świata. Ludzkiego – bo  jest to jedyny świat, do jakiego mamy i możemy mieć dostęp. Rewolucja ta obejmuje wszystkie sfery ludzkich aktywności – zmienia także nasze strategie poznawcze, które, z konieczności, w coraz większym stopniu opierają się raczej na mechanizmach dyktowanych biologią, niż tradycyjnie rozumianą epistemologią. Jesteśmy świadkami i uczestnikami bardzo istotnego i słabo jeszcze rozpoznanego zwrotu poznawczego, który można określić jako przesunięcie ku epistemologii podmiotu jednostkowego.

 

Jan Pleszczyński