Kwantowa neurobiologia, czyli rzecz o tym czym jest i jak funkcjonuje kwantowy mózg

Koncepcje mózgu kwantowego, umysłu kwantowego i świadomości kwantowej w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność, zarówno w artykułach naukowych, jak i w prasie popularnej.

W rzeczywistości koncepcja mózgu kwantowego jest pojęciem dość ogólnym. W referacie chciałbym skoncentrować się na czterech aspektach dyskusji o mózgu kwantowym. Często są one niewłaściwie używane zamiennie.

Pierwszym z nich i tym, który rozpoczął debatę na temat kwantowej świadomości, było miejsce świadomości w problemie pomiaru w mechanice kwantowej. Debata nad problemem pomiaru kwantowego i miejscem świadomego obserwatora trwa prawie sto lat. Jednym z rozwiązań tego problemu jest to, że udział świadomego obserwatora w eksperymencie radykalnie zmienia nasze rozumienie wszechświata i nasze relacje ze światem zewnętrznym. Drugi wątek polaryzuje się w zakresie biologii teoretycznej, w dokładnie biologii kwantowej i sprowadza się do próby odpowiedzi na pytanie, czy w podstawowych badaniach nad recepcją światła, zmysłem węchu, słuchu czy np. zwierzęcym zmysłem magnetorecepcji można wykorzystywać osiągnięcia fizyki kwantowej. A jeśli tak – jakie spotykamy tutaj możliwości, trudności i być może ograniczenia. Trzecia część wystąpienia dotyczyć będzie „raczkującej” neurobiologii kwantowej i wreszcie, ale już na zakończenie, zastanowimy się czym może być psychopatologia kwantowa.

Andrzej Zykubek