… bo nadszedł już Czas na umysł

Czas na umysł to Ogólnopolska konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i skierowana jest do młodych naukowców. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w studium w zakresie szeroko rozumianego umysłu i poznania. Konferencja ma charakter wykładów oraz warsztatów obejmujących tematy na gruncie dyscyplin takich jak kognitywistyka, nauki społeczne, filozofia, retoryka, językoznawstwo, kognitywistyka sztuki, antropologia oraz neurobiologia.

Kognitywistyka jako stosunkowo nowa dziedzina pozwala na podjęcie prac badawczych z zakresu poznania, w których poprzez stawianie pytań i kwestionowanie odpowiedzi pozwala na poszerzenie obszarów wiedzy oraz rozwój w metodach badań umysłu. Ideą konferencji jest aktualizacja oraz przybliżenie problemów pojawiających się na gruncie nauk kognitywnych. Uczestnicy mają możliwość prezentacji wyników własnych badań empirycznych lub przedstawienia teoretycznego przedmiotu zainteresowań.

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez kwestionariusz online.