Warsztaty dla licealistów

Warsztaty

Nasze doświadczenia w pracy z pacjentami po przechorowaniu COVID-19

Barbara Wardowska & Stanisław Sądowski Nasze doświadczenia w pracy z pacjentami po przechorowaniu COVID-19

Celem warsztatu jest przedłożenie kilku przypadków pacjentów z objawami post COVID-19.

Opiszemy następstwa przebycia tej choroby, skutki związane ze sposobami koniecznego leczenia, konsekwencje trudnego emocjonalnie doświadczenia bycia w oddziale szpitalnym podlegającym izolacji, a jednocześnie towarzyszenia innym chorym. Wskażemy zaburzenia postCOVID-19 w odniesieniu do stanu somatycznego i stanu psychicznego i klasyfikacji tych stanów w ramach ICD-10. Podzielimy się również refleksją terapeutyczną.

Współczesna komunikacja elektroniczna. Szanse i zagrożenia

Robert Fryczkowski - Współczesna komunikacja elektroniczna. Szanse i zagrożenia Współczesna komunikacja elektroniczna jest jak piękna wielka maszyna z mnóstwem kontrolek pasków turbin i ruchomych elementów jest jak nowoczesny kombajn rolniczy powiedzmy i taka wielka piękna maszyna jeżeli tylko wiedzieć jak ją obsługiwać może przynieść wiele satysfakcji i zysku ale gdy podejść do niej w sposób spontaniczny bez uprzedniego przygotowania może to być źródłem nieszczęścia i tragedii Otóż taki rozpoznanie w dzisiejszej dobie jest absolutnie niezbędne i tym zajmiemy się na naszym spotkaniu.

Simic i Szymborska. Dwa wiersze o fotografiach dyktatorów z dzieciństwa

Simic i Szymborska. Dwa wiersze o fotografiach dyktatorów z dzieciństwa Warsztaty będą poświęcone analizie porównawczej wierszy Charlesa Simica "Zdjęcia słynnych dyktatorów z dzieciństwa" i Wisławy Szymborskiej "Pierwsza fotografia Hitlera". Oba utwory są podobne przede wszystkim ze względu na tematykę, są opisem zdjęć z przeszłości sławnych dyktatorów, poetyckimi ekfrazami. Podobieństwa idą dalej, dotyczą szczegółów uchwyconych w kadrze. Wiersze nie są jednak identyczne, będą nas interesować przede wszystkim różnice, zwłaszcza te zawarte obecne na poziomie poetyckiego obrazowania, a także w próbie dopowiedzenia tego, czego na zdjęciach nie widać, co pozostaje w sferze domysłów. Warsztaty odbywają się w ramach projektu Książka z plecaka.

Geneza i natura reprezentacji mentalnych

Jacek Jarocki - Geneza i natura reprezentacji mentalnych

We współczesnej filozofii umysłu i kognitywistyce przyjmuje się na ogół, iż nasz umysł ma charakter reprezentacyjny, czyli – mówiąc prościej – nie tyle postrzega świat bezpośrednio, ile odtwarza go na podstawie doznanych bodźców, a ponadto korzysta z samodzielnie wytworzonych konstrukcji. Owo reprezentowanie świata może odbywać się na różnych płaszczyznach: wyobraźni, pojęć czy percepcji. W trakcie naszych warsztatów dokonamy elementarnego uporządkowania zagadnień związanych z reprezentacjami mentalnymi: zdefiniujemy je, podzielimy i podamy argumenty na rzecz ich występowania. Dzięki temu spróbujemy rozjaśnić jeden z najtrudniejszych obszarów nauk o umyśle.

W drugiej części skupimy na reprezentacjach percepcyjnych. Sięgniemy do samych źródeł filozofii nowożytnej, by sprawdzić, co skłoniło ówczesnych myślicieli do wiary, że świat nie jest poznawany bezpośrednio, lecz reprezentowany. Argumenty, których wówczas użyto, do dziś mają istotny wpływ – nie tylko na filozofię, ale również na nauki kognitywne, a także na potoczne myślenie, pokazują one bowiem, iż nasz zwyczajne rozumienie tego, jak przebiega percepcja, jest błędny. W ten sposób tytułowy problem okaże bardzo aktualny, a konsekwencje jego rozstrzygnięcia – niezwykle doniosłe.

zapisz się na warsztaty