Ważne informacje organizacyjne

Agenda

terminy

Ważne terminy:

  • 04 stycznia 2020 - rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji i nadsyłania abstraktów
  • 15 lutego 2020 - ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa
  • 20 lutego 2020 - ostateczny termin przesłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów i przyjmowania opłat za uczestnictwo w konferencji
  • 25 lutego 2020 - ostateczny termin dokonywania opłat związanych z konferencją
  • 5-6 marca 2020 - Czas na umysł 2.0

opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 50 PLN i obejmuje:
  • materiały konferencyjne,
  • serwisy kawowe
  • obiady I i II dnia konferencji.

numer konta do wpłaty

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin Bank PeKaO SA III O/Lublin 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644

tytuł wpłaty

Czas na umysł – imię i nazwisko