Ważne informacje organizacyjne

Ważne terminy

  • 01 lutego 2021 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji i nadsyłania abstraktów
  • 01 marca 2021 – ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa
  • 07 marca 2021 – ostateczny termin przesłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów
  • 18-19 marca 2021 – Czas na umysł 3.0