Lech Giemza

Lech Giemza, dr hab. prof. KUL – wykładowca w Katedrze Literatury Współczesnej KUL, zajmuje się poezją współczesną (Miłosz, Szymborska, Nowa Fala), esejem historycznym, diarystyką, także literaturą w Internecie, szczególnie blogosferą. … Czytaj dalej Lech Giemza