Krystyna Rymarczyk

Profesor Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego SWPS pracująca w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Doktor nauk biologicznych, psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii.