Jacek Jarocki

Doktor, asystent badawczy w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor książki Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona (2020), a także artykułów z zakresu filozofii … Czytaj dalej Jacek Jarocki