Barbara Wardowska

Secjalista neuropsycholog kliniczny, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy, afazjolog, stypendystka Wydziału Medycznego Uniwersytetu im. Guttenberga w Moguncji, kursy z Diagnozy i Terapii Neurorozwojowej – Europen NDT – Bobath Tutors Association, London … Czytaj dalej Barbara Wardowska