Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz
adiunkt – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
psycholog – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, obecnie kończy specjalizację z zakresu neuropsychologii i psychologii klinicznej
Wykształcenie
doktor nauk humanistycznych, Wydział Humanistyczny UWM, 2010
magister psychologii, Instytut Psychologii KUL, 2004
magister filozofii, Instytut Filozofii KUL, 1998