Anna Pietryga

Anna Pietryga – jedna z pierwszych absolwentek kognitywistyki, a obecnie doktorantka KUL-u